Le-slåning

Le kursus søndag den 5. august 2018

Når man slår græs og urter med le og efterfølgende river høet sammen, gavner man artsrigdom og de mange urter, som har det svært i konkurrencen med græsser og brændenælder.

Ved at fjerne høet udpiner man arealet, hvilket også er med at til fremme artsrigdom og et rigt blomsterflor. I forhold til græsning er høslæt meget mere effektivt til udpining, hvilket er en vigtig del af blomsterengens pleje, da kreaturer tilbagefører næsten al biomasse som kokasser på engen.

Et lekursus er en god måde at komme i gang på. Det kræver nemlig øvelse at blive en mester med leen, men med lidt instruktion kan alle lære at slå med le, så det er en fornøjelse. Kommer man skævt i gang, bliver man alt for hurtigt træt og får en øm ryg og meget ”lange” arme. På kursusdagen har instruktøren forskellige leer med, så I kan prøve hvilken der passer jer bedst. I kan læse mere på DNs hjemmeside

Underviser på kurset er instruktør fra DN
Der kommer nærmere besked om sted, klokkeslæt og fortæring
Tilmelding til Erik Teglbjærg, erikteglbjaerg@gmail.com, tlf. 28555202