Skab et godt insektliv i landskabet

Gør dine markarealer indbydende for insekter:

  • Lad gammelt træ eller en halmballe ligge og rådne i kanten af marken
  • Lad døde buske og træer blive i dine læhegn
  • Lav nogle stenbunker rundt omkring
  • Etabler en eller flere små søer
  • Lav nogle små bare områder i blomstermarken hvor der ikke sås
  • Etabler levende hegn, med insektvenlige træer og buske såsom: Hvidtjørn, kirsebær, bærmispel, lind, hæg, hasselnød, pil og spidsløn

Det gælder kort sagt om at skabe større og flere føderessourcer og skjulesteder til insekterne.
Husk at sikre blomstring året igennem, dette gøres ved at vælge en række forskellige buske og træer som blomstrer på forskellige tidspunkter af året
Hvis du ønsker mere information om hvordan du kan bidrage til at skabe et godt insektliv i landskabet. Så kontakt venligst vores rådgivere, som du kan se under kontakt