Forarbejde

Blomsterenge

At etablere en blomstereng kræver noget arbejde med klargøring af jord, såning, pleje og slåning.
Der er groft sagt to metoder til hvordan man etablerer en blomstereng på større jordarealer

1. metode

Er arealet befængt med meget konkurrencedygtigt ukrudt som rodukrudtsarterne: kvikgræs (senegræs), skræppe, tidsler, brombær, brændenælder m.fl., så kan det være nødvendigt med en periode inden såning med såkaldt sort brak.
Man holder arealet fri for vegetation i op til et år ved først at pløje jorden og derefter harve den 1-2 gange med 1-2 måneders mellemrum, før man tilsår arealet med den ønskede frøblanding det efterfølgende forår.
Ofte er et stort ukrudtstryk et tegn på, at jorden er ret så næringsrig og det skal man holde sig for øje ved det efterfølgende vedligehold.
Er arealet fri for flerårigt ukrudt, fordi marken har været dyrket med korn, kløvergræs osv, så er det normalt kun nødvendigt men en pløjning i foråret inden der sås blomster.
Normalt udsår man på overfladen af jorden og tromler arealet efterfølgende, så frøene får en god jordkontakt.
En vigtig detalje er, at gødning er bandlyst. Det gælder jo om at gøre jorden næringsfattig. Jo mere næring der er i jorden, jo sværere er det for blomsterne at konkurrere mod ukrudt og kvikgræs.

2. metode

Hvis du har en et areal som eksempelvis har været afgræsset eller slået og som er fri for genstridigt ukrudt kan man etablere sin blomstermark på en mere naturlig, skånsom og permanent måde.
Det er ikke nødvendigt at købe frø, det er bedre at tage udgangspunkt i de blomster og urter der er på øen naturligt.
Man kan samle frø i ens nærområde i efteråret og så sprede disse på marken.
Det er ikke nødvendigt at pløje marken, dog skal den klippes 2-3 gange om året (og fjerne det afklippede) for at holde genstridigt ukrudt nede og gøre marken mere næringsfattig.
Efter et par år vil man opdage, at marken så småt bliver fyldt med blomster og urter helt af sig selv evt kombineret med de indsamlede blomsterfrø der spredes ud hvert efterår.
Uanset hvilken metode der vælges, er det meget vigtigt med råd og vejledning, fordi jorden skal forberedes sådan at blomstermarkerne kan blive flerårige, og ikke ender med at blive til tidsler, brændenælder og kvikgræs.
Vi kan tilbyde dig konkret vejledning om hvordan netop dit areal bedst etableres, da det kan variere alt efter markens beskaffenhed og hvilken type jord du har.
For yderligere information og vejledning kontakt venligst én af vores lokale rådgivere, som du kan se under kontakt