Velkommen til Foreningen Blomstrende Ærø

Vil du være med til at udvikle en insektvenlig natur på Ærø?

I Danmark er insektbestanden i frit fald. En stor undersøgelse viser at der i 2016 er et gennemsnitligt fald i insektbestanden på 76 % i forhold til 1989.

Levegrundlaget for bestøvende insekter er stærkt forringet blandt andet pga. intensiv dyrkning og brug af sprøjtegifte. På Ærø er 73 % af arealet dyrket og øen er den 3. mest sprøjtede kommune. Derudover står det skidt til med biodiversiteten på Ærø.
Du kan dog selv gøre noget og være med til at bringe insekter og fauna tilbage, så vi atter kan betragte dufte, smage og høre en sund natur, på naturens præmisser.
Blomstrende Ærø vil forbedre biodiversiteten og levegrundlaget for insekterne på Ærø ved at hjælpe lodsejere med at etablere flerårige blomstrende enge og marker på øen.

Foreningen giver blandt andet rådgivning og vejledning om:
 • Hvordan du kommer bedst fra start.
 • Hvad du skal være opmærksom på inden du går i gang.
 • Hvilke urter, blomster, stauder, buske og træer der er særlig insektvenlige
 • Hvilke blomsterfrø der egner sig til de forskellige jordtyper
 • Hvordan du kan etablere bosteder for insekter i nærheden af den blomstrende eng, såsom stendiger, områder med sand og adgang til vand
 • Hvordan du plejer og høster efter blomstringssæson
Kurser og aktiviteter afholdt af Foreningen Blomstrende Ærø:
 • Saml dine egen blomsterfrø
 • Botanisk vandring og læring om planter og urter
 • Lær at slå med le
En særlig tak for støtte til foreningen Blomstrende Ærø skal lyde til:
 • Fionia Fond
 • Nordea-fonden
 • Rise Flemløse Sparekasse
 • Haveselskabet
 • Dansk Biavlerforening
 • Friluftsrådet

Lær Mere

Forarbejde

At etablere en blomstereng med success, kræver en vis mængde arbejde, som klargøring af jord, pleje og slåning

Læs mere her...

Pleje

En blomstereng skal plejes. Selv om den ser vild og naturlig ud, er dette resultatet af gennemtænkt forarbejde, kultivering og pleje

Læs mere her...

Le-Slåning

Slår græs og urter med le, gavner man artsrigdom og de urter, som har det svært i konkurrencen med græs og brændenælder

Læs mere her...

Frøblandinger

Blomsterblandinger sås om foråret i april måned. Nogle blandinger kan også sås mellem august - september

Læs mere her...

Kommende Aktiviteter